Wyszukiwarka produktów
 • Materiały prezentacyjne (POS/POP)

 • Oznakowanie | Litery

 • Tożsamość firmy

 • Projektowanie sklepów | Dekoracja witryn sklepowych

 • Projektowanie wnętrz, | Umeblowanie

 • Ścianki działowe | Okładzina

 • Prezentacja projektu i konstrukcji

 • Opracowywanie modeli

 • Krótkoterminowe kampanie promocyjne

 • Oświetlenie | Lekkie pudełka

 • Podświetlane litery

 • Przeszklenia

 • Produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością

 • Budownictwo

 • Tylko wnętrza

 • Zewnętrzne długoterminowe (>3 lata)

 • Zewnętrzne średnioterminowe (<3 lata)

 • Zewnętrzne krótkoterminowe (<1 rok)

 • Dobra przejrzystość optyczna | Wysoka przejrzystość

 • Dostosowane kolory

 • Dobra odporność na działanie promieni UV i na warunki atmosferyczne

 • Wysoka odporność na ścieranie

 • Bardzo dobra ognioodporność

 • Temperatura pracy powyżej 80°C

 • Odporność na niskie temperatury poniżej –20°C

 • Szczególnie dobra odporność chemiczna

 • Wysoka wytrzymałość na uderzenia

 • Certyfikowane przez FSC

 • Ustalone procedury recyklingu

 • Płyty akrylowe (PMMA)

 • Aluminiowe płyty kompozytowe

 • Płyty poliestrowe (PET)

 • PVC - płyty piankowe

 • Płyty poliwęglanowe (PC)

 • Płyty papierowe

 • Lekkie płyty piankowe

 • Styreny

 • Druk cyfrowy

 • Sitodruk

 • Laminowanie

 • Malowanie | Malowanie natryskowe | Lakierowanie

 • Cięcie | Wycinanie matrycowe | Wycinanie plotterem

 • Frezowanie konturowe

 • Cięcie laserowe

 • Cięcie strumieniem wody

 • Cięcie nożycami

 • Piłowanie

 • Wykrawanie

 • Klejenie

 • Wiercenie

 • Nitowanie

 • Wkręcanie śrub

 • Frezowanie gwintów

 • Spawanie gorącym powietrzem

 • Falcowanie (rowek V) ) | Gięcie na zimno

 • Gięcie na gorąco

 • Termoformowanie

 • Gięcie na rolkach | Gięcie okrągłe

 • Frezowanie przegubów

 • Malowanie proszkowe

 • Grawerowanie

 • Tłoczenie

 • Polerowanie

Znalezione produkty

Rozwój zrównoważony znajduje się w centrum wszystkiego, co robimy. Zaangażowanie naszej firmy w dziedzinie ekologii podsumowuje nasza MISSION: TOGETHER. RESPONSIBLE. Ponieważ wdrażamy i wypełniamy tę misję również w odniesieniu do naszych produktów, stworzyliśmy odpowiedni system klasyfikacji. Pięć różnych kategorii w naszym systemie FIVE-DOT-MISSION wskazuje czynniki, które mają największy wpływ na zrównoważony rozwój. Naszym zamiarem jest zapewnienie naszym partnerom wskazówek przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów oraz zapewnienie przejrzystego systemu. Ten system koncentruje się na wykorzystaniu materiałów, zawartości CO2, cyklu życia produktu i oczywiście recyklingu, który jest szczególnie istotny dla naszych produktów. Nasza misja FIVE-DOT-MISSION umożliwia określenie oceny produktów na podstawie pięciu kategorii i przyznawanie punktów w poszczególnych kategoriach, a następnie przypisanie produktu do jednego z pięciu kolorowych punktów (DOTs). W ten sposób uzyskujemy przejrzystą i szybką logikę oceny, którą możemy również wykorzystać w zakresie oceny innowacyjności i ulepszeń produktów w firmie 3A Composites.

KATEGORIE FIVE-DOT SĄ NASTĘPUJĄCE:

1. ZAWARTOŚĆ BIOLOGICZNA

W zależności od produktu do wytwarzania naszych paneli wykorzystywane są różne surowce. W tym przypadku przyjrzymy się procentowi surowców odnawialnych wykorzystywanych w naszych produktach. Naszym celem jest zwiększenie ich udziału, gdy tylko jest to możliwe i wskazane.

2. ZAWARTOŚĆ POCHODZĄCA Z RECYKLINGU

Przemysł wybiera surowce pochodzące z recyklingu do wykorzystania w wytwarzaniu nowych produktów, które również spełniają wymagania takie jak klasyfikacja ogniowa, warunki wstępne przetwarzania oraz oczekiwania klientów pod względem funkcjonalności i wyglądu. W tej kategorii mierzymy udział surowców wysokiej jakości pochodzących z recyklingu w całkowitym wkładzie materiałowym naszych produktów.

3. KOPALNY CO2 ZWIĄZANY W MATERIALE

Ta kategoria określa wagę kopalnego CO2 związanego w naszych panelach. W tym przypadku różnice dotyczą przede wszystkim rodzaju i pochodzenia surowca, a także gęstości, składu oraz proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu.

4. CYKL EKSPLOATACJI PRODUKTU

Produkowane przez nas płyty z tworzyw sztucznych i panele kompozytowe są używane przez naszych klientów przez dłuższy czas. W przeciwieństwie do produktów używanych krótkoterminowo, te rozwiązania alternatywne o charakterze długoterminowym aktywnie przyczyniają się do oszczędzania zasobów. W tej kategorii pokazujemy średnią żywotność naszych paneli. Właściwości materiałów są różne, a więc cykle życia wahają się od <1 roku do nawet >30 lat.

5. MOŻLIWOŚĆ PRZEZNACZENIA DO RECYKLINGU

Jednym z najważniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju jest przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez oszczędzanie cennych surowców i ograniczenie wytwarzania odpadów. W przeciwieństwie do drugiej kategorii „zawartości pochodzącej z recyklingu”, w tej kategorii oceny pokazujemy opcje recyklingu paneli po ich użyciu. Dla przykładu istnieją już systemy recyklingu papieru i metali. Niektóre zakłady produkcyjne umożliwiają już zwrot materiału, który zostaje w ten sposób przekształcony w surowiec do produkcji nowych paneli. Nasza firma doszła do wniosku, że recykling termiczny nie wydaje się spełniać w wystarczającym stopniu wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, dlatego też nie został uwzględniony w naszej klasyfikacji FIVE-DOT. Zamiast tego aktywnie współpracujemy z firmami partnerskimi, aby stworzyć zamkniętą, zrównoważoną i zorientowaną na przyszłość gospodarkę zgodną z zasadami recyklingu.

W każdej z prezentowanych kategorii można zdobyć aż trzy punkty, co daje maksymalnie piętnaście punktów. W zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów (od jednego do piętnastu) klasyfikacja FIVE-DOT jest przyznawana przy użyciu przedstawionych poniżej kolorów.

Przejrzystość jest dla nas ważna! Będziemy co roku sprawdzać ocenę produktu, aby sprawdzić, w jakich obszarach może on zostać udoskonalony. Postawiliśmy sobie za cel, że większość naszej sprzedaży będą stanowić produkty, które do roku 2030 osiągną ocenę ≥ 7 punktów w klasyfikacji FIVE-DOT.