Wyszukiwarka produktów
 • Materiały prezentacyjne (POS/POP)

 • Oznakowanie | Litery

 • Tożsamość firmy

 • Projektowanie sklepów | Dekoracja witryn sklepowych

 • Projektowanie wnętrz, | Umeblowanie

 • Ścianki działowe | Okładzina

 • Prezentacja projektu i konstrukcji

 • Opracowywanie modeli

 • Krótkoterminowe kampanie promocyjne

 • Oświetlenie | Lekkie pudełka

 • Podświetlane litery

 • Przeszklenia

 • Produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością

 • Budownictwo

 • Tylko wnętrza

 • Zewnętrzne długoterminowe (>3 lata)

 • Zewnętrzne średnioterminowe (<3 lata)

 • Zewnętrzne krótkoterminowe (<1 rok)

 • Dobra przejrzystość optyczna | Wysoka przejrzystość

 • Dostosowane kolory

 • Dobra odporność na działanie promieni UV i na warunki atmosferyczne

 • Wysoka odporność na ścieranie

 • Bardzo dobra ognioodporność

 • Temperatura pracy powyżej 80°C

 • Odporność na niskie temperatury poniżej –20°C

 • Szczególnie dobra odporność chemiczna

 • Wysoka wytrzymałość na uderzenia

 • Certyfikowane przez FSC

 • Ustalone procedury recyklingu

 • Płyty akrylowe (PMMA)

 • Aluminiowe płyty kompozytowe

 • Płyty poliestrowe (PET)

 • PVC - płyty piankowe

 • Płyty poliwęglanowe (PC)

 • Płyty papierowe

 • Lekkie płyty piankowe

 • Styreny

 • Druk cyfrowy

 • Sitodruk

 • Laminowanie

 • Malowanie | Malowanie natryskowe | Lakierowanie

 • Cięcie | Wycinanie matrycowe | Wycinanie plotterem

 • Frezowanie konturowe

 • Cięcie laserowe

 • Cięcie strumieniem wody

 • Cięcie nożycami

 • Piłowanie

 • Wykrawanie

 • Klejenie

 • Wiercenie

 • Nitowanie

 • Wkręcanie śrub

 • Frezowanie gwintów

 • Spawanie gorącym powietrzem

 • Falcowanie (rowek V) ) | Gięcie na zimno

 • Gięcie na gorąco

 • Termoformowanie

 • Gięcie na rolkach | Gięcie okrągłe

 • Frezowanie przegubów

 • Malowanie proszkowe

 • Grawerowanie

 • Tłoczenie

 • Polerowanie

Znalezione produkty

3A COMPOSITES DISPLAY EUROPE

PERSPEX® FIVE-DOT-MISSION

Arkusz akrylowy PERSPEX®, jeden z najlepszych jakościowo materiałów akrylowych na świecie, został poddany ocenie zgodnie z naszą MISSION: TOGETHER. RESPONSIBLE. Produkt osiąga obecnie klasyfikację FIVE-DOT łącznie w 6 punktach

ZAWARTOŚĆ POCHODZĄCA Z RECYKLINGU

Obecna produkcja naszych odlewanych arkuszy akrylowych PERSPEX® zawiera już pewną część materiału MMA pochodzącego z recyklingu. Większość tego materiału stanowią odpady z procesu produkcyjnego, które można całkowicie poddać recyklingowi za pomocą pirolizy, aby uzyskać surowiec (MMA) do produkcji nowych arkuszy akrylowych. Ponadto wszystkie surowce używane do produkcji naszych arkuszy PERSPEX® są również zgodne z wymogami najnowszej wersji Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie chemikaliów (REACH). W szczególności arkusze PERSPEX® nie zawierają żadnej z substancji wymienionych w aktualnej wersji listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie ECHA (SVHC). PMMA nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani metali ciężkich, które mogą powodować szkody w środowisku lub stanowić zagrożenie dla zdrowia.

KOPALNY CO2 ZWIĄZANY W MATERIALE

Ze względu na zastosowanie MMA jako surowca w procesie produkcyjnym PERSPEX® zawiera węgiel kopalny. Jednak dzięki mniejszej gęstości PERSPEX® PMMA zawiera mniej węgla kopalnego na m2 niż inne przezroczyste tworzywa sztuczne. Oprócz mniejszej gęstości kolejnym czynnikiem wartym odnotowania jest fakt, że w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi cząsteczka polimeru zawiera niższy procent atomów węgla.

CYKL EKSPLOATACJI PRODUKTU

Szkło akrylowe (PMMA) to wytrzymały, wysoce przezroczysty i niezwykle trwały materiał, charakteryzujący się doskonałą stabilnością UV oraz odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie. Dla rodziny produktów PERSPEX® gwarantujemy żywotność 30-letnią (arkusze przeźroczyste) oraz 10-letnią (kolory standardowe). Arkusze są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych i nie zachodzą żadne istotne zmiany w ich właściwościach optycznych czy mechanicznych. Pod warunkiem odpowiedniej obróbki, użytkowania i pielęgnacji cykl życia naszych arkuszy może być znacznie dłuższy niż dziesięć lat. Wydłużony okres eksploatacji prowadzi również do oszczędności zasobów, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba wymian. Nasze arkusze PERSPEX® mogą być przeznaczone do wielu różnych zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, w których przypadku priorytetami są trwałość, odporność na promieniowanie UV, a przede wszystkim przezroczystość (w przypadku płyt bezbarwnych przezroczystość światła wynosi 92%). PERSPEX® to produkt zapewniający zrównoważone, długotrwałe użytkowanie i doskonałe parametry wydajnościowe.

MOŻLIWOŚĆ PRZEZNACZENIA DO RECYKLINGU

Arkusze PERSPEX® mogą zostać przekształcone ponownie w ich surowiec pierwotny, którym jest metakrylan metylu (MMA), przy użyciu różnych procesów recyklingu. Większość nowoczesnych procesów recyklingu umożliwia przekształcanie arkuszy PMMA lub odpadów z procesów produkcyjnych w ciekły monomer MMA za pomocą recyklingu chemicznego (depolimeryzacji). Odzyskany materiał MMA można następnie ponownie wykorzystać do stworzenia nowego produktu z istniejącego. Znane firmy chemiczne prowadzą obecnie intensywne badania nad ulepszonymi technologiami depolimeryzacji, aby uzyskać bardziej wydajny i zrównoważony sposób odzyskiwania cennego surowca MMA, który jest używany do produkcji arkuszy akrylowych PERSPEX®. Działania te wspierają wysiłki podejmowane na rynku w celu zwiększenia tempa recyklingu materiału PMMA w Europie.