Wyszukiwarka produktów
 • Materiały prezentacyjne (POS/POP)

 • Oznakowanie | Litery

 • Tożsamość firmy

 • Projektowanie sklepów | Dekoracja witryn sklepowych

 • Projektowanie wnętrz, | Umeblowanie

 • Ścianki działowe | Okładzina

 • Prezentacja projektu i konstrukcji

 • Opracowywanie modeli

 • Krótkoterminowe kampanie promocyjne

 • Oświetlenie | Lekkie pudełka

 • Podświetlane litery

 • Przeszklenia

 • Produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością

 • Budownictwo

 • Tylko wnętrza

 • Zewnętrzne długoterminowe (>3 lata)

 • Zewnętrzne średnioterminowe (<3 lata)

 • Zewnętrzne krótkoterminowe (<1 rok)

 • Dobra przejrzystość optyczna | Wysoka przejrzystość

 • Dostosowane kolory

 • Dobra odporność na działanie promieni UV i na warunki atmosferyczne

 • Wysoka odporność na ścieranie

 • Bardzo dobra ognioodporność

 • Temperatura pracy powyżej 80°C

 • Odporność na niskie temperatury poniżej –20°C

 • Szczególnie dobra odporność chemiczna

 • Wysoka wytrzymałość na uderzenia

 • Certyfikowane przez FSC

 • Ustalone procedury recyklingu

 • Płyty akrylowe (PMMA)

 • Aluminiowe płyty kompozytowe

 • Płyty poliestrowe (PET)

 • PVC - płyty piankowe

 • Płyty poliwęglanowe (PC)

 • Płyty papierowe

 • Lekkie płyty piankowe

 • Styreny

 • Druk cyfrowy

 • Sitodruk

 • Laminowanie

 • Malowanie | Malowanie natryskowe | Lakierowanie

 • Cięcie | Wycinanie matrycowe | Wycinanie plotterem

 • Frezowanie konturowe

 • Cięcie laserowe

 • Cięcie strumieniem wody

 • Cięcie nożycami

 • Piłowanie

 • Wykrawanie

 • Klejenie

 • Wiercenie

 • Nitowanie

 • Wkręcanie śrub

 • Frezowanie gwintów

 • Spawanie gorącym powietrzem

 • Falcowanie (rowek V) ) | Gięcie na zimno

 • Gięcie na gorąco

 • Termoformowanie

 • Gięcie na rolkach | Gięcie okrągłe

 • Frezowanie przegubów

 • Malowanie proszkowe

 • Grawerowanie

 • Tłoczenie

 • Polerowanie

Znalezione produkty

3A COMPOSITES DISPLAY EUROPE

AKRYLON® FIVE-DOT-MISSION

Wykonane z wytłaczanego polimetakrylanu metylu (PMMA) płyty ze szkła akrylowego AKRYLON® zostały poddane ocenie w ramach naszej misji MISSION: TOGETHER. RESPONSIBLE. Rodzina produktów uzyskała obecnie w klasyfikacji FIVE-DOT łącznie 7 punktów.

ZAWARTOŚĆ POCHODZĄCA Z RECYKLINGU

Obecna produkcja naszych płyt akrylowych AKRYLON® zawiera już pewną część materiału PMMA pochodzącego z recyklingu. Większość tego materiału to odpady z procesu produkcyjnego, które po posortowaniu na poszczególne rodzaje mogą być wykorzystane ponownie w ramach procesu produkcyjnego jako przemiał do produkcji nowych płyt AKRYLON®. Naszym celem w przyszłości jest dalsze zwiększanie udziału produktów pochodzących z recyklingu.

Wszystkie surowce używane w naszych płytach AKRYLON® są zgodne z wymogami aktualnej wersji rozporządzenia (WE) w sprawie chemikaliów (REACH). Płyty AKRYLON® nie zawierają żadnej z substancji wymienionych w aktualnej wersji listy kandydackiej ECHA substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC).

KOPALNY CO2 ZWIĄZANY W MATERIALE

Ze względu na zastosowanie MMA jako surowca w procesie produkcyjnym płyty AKRYLON® zawierają węgiel kopalny. Jednak dzięki mniejszej gęstości płyty AKRYLON® zawierają mniej węgla kopalnego na m² niż inne przezroczyste tworzywa sztuczne. Oprócz mniejszej gęstości kolejnym czynnikiem wartym odnotowania jest fakt, że w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi cząsteczka polimeru zawiera niższy procent atomów węgla.

CYKL EKSPLOATACJI PRODUKTU

Nasze płyty ze szkła akrylowego AKRYLON® wykonane są z wytłaczanego PMMA charakteryzującego się wysoką solidnością, przezroczystością i trwałością, a także doskonałą stabilnością UV oraz odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie. Dla rodziny produktów AKRYLON® gwarantujemy dziesięcioletni okres użytkowania. Płyty są zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych i nie zachodzą żadne istotne zmiany w ich właściwościach optycznych czy mechanicznych. Przy odpowiedniej obróbce, użytkowaniu i pielęgnacji cykl życia naszych płyt może być znacznie dłuższy niż dziesięć lat. Wydłużony okres eksploatacji prowadzi również do oszczędności zasobów, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba wymian. Nasze płyty AKRYLON® oferują różnorodne możliwości zastosowania we wnętrzach i na wolnym powietrzu, w którym to przypadku priorytetami są trwałość, odporność na promieniowanie UV, a przede wszystkim przezroczystość (w przypadku płyt bezbarwnych przezroczystość światła wynosi 92%). AKRYLON® to produkt zapewniający zrównoważone, długotrwałe użytkowanie i doskonałe parametry wydajnościowe.

MOŻLIWOŚĆ PRZEZNACZENIA DO RECYKLINGU

Płyty AKRYLON® można przetworzyć z powrotem na ich surowiec pierwotny, którym jest metakrylan metylu (MMA), przy użyciu różnych procesów recyklingu. Większość nowoczesnych procesów recyklingu płyt wytłaczanych ze szkła akrylowego wykorzystuje procesy mechaniczne, które po sortowaniu materiału według rodzaju i zmieleniu płyt PMMA lub materiału odpadowego wprowadzają przemiał z powrotem do procesów produkcyjnych w celu wytworzenia nowych płyt. Oprócz recyklingu mechanicznego płyty można również przetworzyć na ciekły monomer MMA za pośrednictwem recyklingu chemicznego (depolimeryzacji). Odzyskany materiał MMA można następnie ponownie wykorzystać do produkcji nowych płyt PMMA, które spełniają najwyższe standardy jakości. Znane firmy chemiczne prowadzą obecnie intensywne badania nad ulepszonymi technologiami depolimeryzacji, aby uzyskać bardziej wydajny i zrównoważony sposób odzyskiwania cennego surowca MMA.